Program Details         25th Anniversary Newsletter

Everyone must register. Upon registration you will get ID and Souvenir Package.
 
 25 Satkarya for 25th Anniversary
 

 

 25th Anniversary celebration Sponsorship Opportunities
Click here to review Sponsorship Benefits
Sponsorship Opportunity Updates
 
 

 


Thanks to our Sponsors 

 

Amount

Sponsor's Details

Bust Sponsor
5 Opportunities

(3 available)

$25,125 Ravindra & Pallavi Kobawala
$25,125 Satish & Kinna Shah

Sanghpati
5 Opportunities

$21,125 Jayendra & Leena Shah
$21,125 Kishor & Rashmi Shah
$21,125 Prabodh & Lata Vaidya
$21,125 Sanjay & Hemali Shah
$21,125 Dr. Shailesh & Mayuri Zaveri
Platinum
10 Opportunities
$11,125 Dr. Bharat & Pallavi Jailwala
$11,125 Dr. Bipin & Bharati Bhayani
$11,125 Dipak & Ginni Doshi
$11,125 Dipak & Priti Kapadia
$11,125 Mayur & Neelam Gangar
$11,125 Nitin & Meena Shah
$11,125 Dr. Rajendra & Pratibha Shah
$11,125 Satish & Kinna Shah
$11,125 Surekha Mahendrakumar Shah
$11,125 Vasant & Charumati Shah

 

Prabhavana
3 Opportunities

 

$11,125 Anonymous
$11,125 Dr. Parag & Dulari Doshi
$11,125 Rachit & Namrata Shah

Drama
2 Opportunities

$11,125 Bhartiben Anilbhai Shah
$11,125 On behalf of Indira Manubhai Trust
by Ashok & Megha Doshi and 
Dipak & Niru Shah

Saraswati Devi
3 Opportunities

$10,125 Dr.CHANDRA MAHENDRA VARIA
$10,125 Dr.CHANDRA MAHENDRA VARIA
$10,125 Dr.CHANDRA MAHENDRA VARIA

Gold

20 Opportunities

(7 available)

$5,125 Arvind & Kalpana Shah
$5,125 Dr. Devendra & Bindu Shah
$5,125 Hiren & Lina Shah
$5,125 Hiten & Miwa Gardi
$5,125 Kernel & Raja Parikh
$5,125 Mahendra & Kusum Shah
$5,125 Dr. Mahesh & Bina Shah
$5,125 Mansukh & Niru Patel
$5,125 Mitesh & Alpa Kamdar
$5,125 Dr. Pradip & Jyoti Shah
$5,125 Samprati & Hansa Shah 
$5,125 Vipul & Reshma Shah
$5,125 Vrijal & Nima Shah

Gyan Prabhavana
10 Opportunities

(8 available)

$5,125 Hemendra & Chandrika Mehta
$5,125 Kiran & Anila Doshi

Mahavirswami Gallery
5 Opportunities

(1 available)

$3,125 Prabodh & Dr. Lata Vaidya
$3,125 Dr. Pradip & Darshana Shah
$3,125 Dr. Shailesh & Mayuri Jhaveri
$3,125 Yogesh Shah

Exhibition
2 Opportunities

$3,125 Nitin & Meena Shah
$3,125 Dr. Pradip & Darshana Shah

Silver

(No Limit on # of available Opportunities)

$1,125 Ajay & Preeti Jain
$1,125 Arvind & Rekha Shah
$1,125 Bela & Narendra Khandwala
$1,125 Bipin & Rekha Parikh
$1,125 Deepak & Heena Mehta
$1,125 Dilip & Bhavana Shah
$1,125 Durgesh & Alpa Shah
$1,125 Gunvant & Rekha Shah
$1,125 Hemendra & Alka Shah
$1,125 Jagat & Neha Shah
$1,125 Jitendra & Rita Shah
$1,125 Kamlesh & Bela Shah
$1,125 Keerti & Hansa Shah
$1,125 Kiran & Anjana Shah
$1,125 Lina & Hemant Shah - New York Life
$1,125 Mahendra & Rekha Sandesra
$1,125 Meenaben Shah
$1,125 Navnit & Bindu Shah
$1,125 Nitish & Sushma Shah
$1,125 Dr. Pradip & Darshna Shah
$1,125 Pramod & Usha Shah
$1,125 Priyavadan & Hemlata Shah
$1,125 Rajendra & Lata Shah
$1,125 Rashmikant & Smita Shah
$1,125 Sameer & Shilpa Mashruwala
$1,125 Sudha & Haryash Gugnani
$1,125 Sudhir & Bindu Shah
$1,125 Tanmay & Surekha Shah
$1,125 Tarak & Rumi Shah
$1,125 Tejas & Bijal Shah
$1,125 Yashvant & Shakuntala Shah
$1,125 Yogendra and Pallavi Shah
 

 Swamivatsalya & Navakarshi Sponsors

Day Date Sponsorship Amount Sponsor's Details
Friday 6/22/2018 Dinner $1,525 Jain Diamond Group
Saturday 6/23/2018 Navkarsi $725 Kushalraj & Sushila Singavi
Lunch $2,525  Desi Group
Dinner $4,125  Anonymous
Sunday 6/24/2018 Navkarsi $725 Sandeep & Mira Vora
Lunch $2,525  Akshay & Dr. Niranjana Shah family
Dinner $4,125  Bharat & Sandhya Shah
Dipak & Hemangini Shah
Kamlesh, Samir & Nirupa Shah
Monday 6/25/2018 Navkarsi $325  Narenda & Mita Shah
Nirav Shah (Indiana)
Lunch $1,125  Jayendra & Leena Shah
Dinner $1,525  Anonymous
Tuesday 6/26/2018 Navkarsi $325  Nirmam Vasanwala
Lunch $1,125  Baroda Group
Dinner $1,525  Baroda Group
Wednesday 6/27/2018 Navkarsi $325  Smrutiben Shah
Navkarsi $325 Jatin Desai
Lunch $1,125  Adinath Devloper
Dinner $1,525  Nirav & Vruti Shah
Thursday 6/28/2018 Navkarsi $325 Raj & Nikita Shah 
Navkarsi $325 Raj & Ami Trivedi
Lunch $1,125 Naperville Group
Dinner $1,525 Mahavir Senior Center
Friday 6/29/2018 Navkarsi $325 Shailesh & Smita Shah 
Lunch $1,125 Tapasvi Bahuman Group
Dinner $1,525 Mahavir Mahila Mandal
Saturday 6/30/2018 Navkarsi $725 Satish & Kinna Shah
Lunch $2,525 Satish & Kinna Shah
Dinner $4,125 Satish & Kinna Shah
Sunday 7/1/2018 Navkarsi $725 Hiren & Lina Shah 
Lunch $2,525 Dr. Pradip & Darshana Shah
Dr. Parag & Dulari Doshi
Prabodh & Lata Vaidya
Dinner $4,125